Lidia Geringer de Oedenberg

Pełnione funkcje:

- Poseł VI, VII i VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

- Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej